IHE / RSS News / PAE news / WUT Exchange Day

WUT Exchange Day

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące oferty programów wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

10/05/2011 1:17 pm
18/05/2011 1:17 pm