IHE / RSS News / PAE news / Uchwała Senatu PW dotycząca rekrutacji i formy studiów doktoranckich

Uchwała Senatu PW dotycząca rekrutacji i formy studiów doktoranckich

Dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów.

14/02/2014 7:11 pm
22/02/2014 7:17 pm