IHE / RSS News / PAE news / Toptechnika

Toptechnika

W imieniu Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych PW - prof. Stanisława Janeczko oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego przekazuję uprzejme zaproszenie na sympozjum Toptechnika (dot. Dziekanów, pracowników naukowych i doktorantów)

15/05/2014 9:36 am
23/05/2014 10:17 am