IHE / RSS News / PAE news / Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Studenci III SEMESTRU studiów stacjonarnych polskojęzycznych Wydziału MEiL są proszeni o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach
17-26 listopada 2017.

06/11/2017 1:02 pm
14/11/2017 1:18 pm