IHE / RSS News / PAE news / Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Studenci III semestru studiów stacjonarnych polskojęzycznych Wydziału MEiL. Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 19-27 listopada 2016. Wykonanie testu jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

21/11/2016 10:32 am
29/11/2016 11:17 am