IHE / RSS News / PAE news / Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka

Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka

Spotkanie z cyklu Ekosystem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

27/04/2017 3:36 pm
05/05/2017 4:17 pm