IHE / RSS News / PAE news / Szkolenie dla kadry akademickiej II edycja

Szkolenie dla kadry akademickiej II edycja

Serdecznie zapraszamy na II edycję szkolenia skierowanego do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Jego celem jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów.

24/10/2014 12:24 pm
01/11/2014 12:18 pm