IHE / RSS News / PAE news / Stypendium krajowe dla młodych naukowców

Stypendium krajowe dla młodych naukowców

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku w drodze konkursu stypendia dla młodych naukowców w wieku do 30 lat posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. Szczegółowe informacje znajdują się w witrynie internetowej pod adresem www.fnp.org.pl
Zainteresowanych proszę o składanie wniosków w Biurze ds Nauki pok 403 w terminie do 14 października br.

09/09/2011 10:31 am
17/09/2011 10:17 am