IHE / RSS News / PAE news / Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (BGF)

Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (BGF)

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – /Les Hôpitaux de Paris/). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

18/04/2016 1:54 pm
26/04/2016 2:17 pm