IHE / RSS News / PAE news / Stypendium Rektora za wyniki w sporcie

Stypendium Rektora za wyniki w sporcie

Wykaz osób, które złożyły niepełną dokumentację stypendialną dotyczącą stypendium za osiągnięcia sportowe.

06/12/2012 4:49 pm
14/12/2012 5:17 pm