IHE / RSS News / PAE news / Stypendium Kantona

Stypendium Kantona

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

09/10/2012 3:23 pm
17/10/2012 4:17 pm