IHE / RSS News / PAE news / Stypendium Jana Pawła II

Stypendium Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawta II skierowane sa. do uczniow szkot podstawowych, gimnazjow, szkot ponadgimnazjalnych oraz studentow uczących sie. w Warszawie, ktorzy mimo trudnych warunkow materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, osia.gaj3 dobre wyniki w nauce, moga^ pochwalic sie. osiqgni^ciami sportowymi lub artystycznymi, dziataja. spotecznie. W ciqgu osmiu lat z tej pomocy skorzystato okoto 4600 osob.

27/05/2013 2:54 pm
04/06/2013 3:17 pm