IHE / RSS News / PAE news / Stypendia naukowe 2014L - listy ostateczne

Stypendia naukowe 2014L - listy ostateczne

Zamieszczona poniżej lista rankingowa została bez zastrzeżeń zaakceptowana przez Rektora.

W związku z tym, jest to lista ostateczna stypendium rektora za wyniki w nauce na semestr letni 2014. Decyzje stypendialne będą wydawane studentom od dnia 15 kwietnia 2014r.

24/03/2014 1:14 pm
19/04/2014 1:17 pm