IHE / RSS News / PAE news / Space Studies Program

Space Studies Program

Studenckie Koło Astronautyczne zaprasza na prezentację Macieja Urbanowicza, który opowie o Space Studies Program zorganizowanym przez International Space University.

03/01/2012 4:56 pm
11/01/2012 5:17 pm