IHE / RSS News / PAE news / Skreślenia - opłaty za powtarzane przedmioty

Skreślenia - opłaty za powtarzane przedmioty

Do dnia 11.01.2013. należy okazać dowód opłaty za powtarzane przedmioty w Dziekanacie. Dotyczy to studentów zalegających z opłatami.

02/01/2013 12:43 pm
10/01/2013 1:17 pm