IHE / RSS News / PAE news / Seminarium Uczelniane Politechniki Warszawskiej

Seminarium Uczelniane Politechniki Warszawskiej

W ramach Seminarium Uczelnianego Politechniki Warszawskiej referat pt.: "Politechnika Warszawska w międzynarodowych rankingach – kontekst i analiza porównawcza" przedstawi
Profesor Jan SADLAK, President of the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

07/03/2011 2:17 pm
15/03/2011 2:17 pm