IHE / RSS News / PAE news / Przysposobienie biblioteczne II termin

Przysposobienie biblioteczne II termin

Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 23.11.17 do 4.12.17.

17/11/2017 2:09 pm
25/11/2017 2:18 pm