IHE / RSS News / PAE news / Projektowanie CAD 3D z elementami PLM

Projektowanie CAD 3D z elementami PLM

Spotkanie organizacyjne dla przedmiotu Projektowanie CAD 3D z elementami PLM odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 9.15 w sali 328. Na podstawie listy rankingowej zostanie dokonany podział na grupy zajęciowe.

Proponowane terminy zajęć:

29/09/2016 12:11 pm
07/10/2016 1:17 pm