IHE / RSS News / PAE news / Program stażowy w USA

Program stażowy w USA

Zapraszamy do udziału w programie stażowym w USA dla studentów w ramach programu "Kadry dla Polskiej Energetyki Jądrowej". Program daje szansę ubiegania się o płatny 2 – 3 miesięczny staż (w czasie wakacji) w renomowanych amerykańskich firmach, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w uzyskaniu wizy.

15/11/2011 2:55 pm
23/11/2011 3:17 pm