IHE / RSS News / PAE news / Praktyki wakacyjne 2013

Praktyki wakacyjne 2013

Istnieje możliwość zorganizowana praktyk wakacyjnych w Warszawie w Instytucie Lotnictwa, EADS, EDC, Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Wojskowych Zakładach Lotniczych oraz poza Warszawą Agusta Westland - PZL Świdnik, PZL-Mielec.

24/05/2013 7:33 pm
01/06/2013 8:17 pm