IHE / RSS News / PAE news / Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Tymczasowe stanowisko dla studentów w projekcie badawczym ONION - Operational Network of Individual Observation Nodes. Program ramowy EU HORYZONT 2020.

17/03/2017 9:31 am
25/03/2017 6:18 pm