IHE / RSS News / PAE news / Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Tymczasowe stanowisko dla studentów w projekcie badawczym ONION - Operational Network of Individual Observation Nodes Program ramowy EU HORYZONT 2020

01/02/2016 9:55 am
09/02/2016 10:17 am