IHE / RSS News / PAE news / #PowiedzPW

#PowiedzPW

Ruszyła kolejna edycja projektu #PowiedzPW. tym razem interesują nas
opinie i doświadczenia  na temat organizacji studenckich i kół
naukowych.

21/06/2018 2:42 pm
29/06/2018 3:17 pm