IHE / RSS News / PAE news / Poprawa ocen N z przedmiotu PMKwOI

Poprawa ocen N z przedmiotu PMKwOI

Zaliczenie ocen „N” z przedmiotu „Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich” NK370 odbędzie się w środę 14 maja 2014r.  o godz. 16.00 w sali NL228.

25/04/2014 11:31 am
03/05/2014 12:17 pm