IHE / RSS News / PAE news / Podejście modalne w analizie flatteru płatowców

Podejście modalne w analizie flatteru płatowców

W dniu 20.04.2016 o godzinie 14.15 w sali A2 dr inż. Wojciech Chajec wygłosi seminarium pt. "Podejście modalne w analizie flatteru płatowców".

11/04/2016 2:13 pm
19/04/2016 2:17 pm