IHE / RSS News / PAE news / Otwarte posiedzenie KBKiS

Otwarte posiedzenie KBKiS

Zapraszenie na otwarte posiedzenie KBKiS poświęcone problematyce klimatycznej.

14/03/2018 6:05 pm
22/03/2018 6:17 pm