IHE / RSS News / PAE news / Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

powtarzane w semestrze zimowym 2018/2019 (idące co semestr)

08/11/2018 10:39 am
16/11/2018 11:18 am