IHE / RSS News / PAE news / Ogłoszenie o naborze na wyjazd w ramach Programu ATHENS

Ogłoszenie o naborze na wyjazd w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1996 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 14 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

17/06/2015 4:02 pm
25/06/2015 4:17 pm