IHE / RSS News / PAE news / Ogłoszenie Biura Karier PW

Ogłoszenie Biura Karier PW

Biuro Karier PW i Fundacja JWP zapraszają na kolejne seminarium organizowane w ramach projektu edukacyjnego "Rzecznicy Talentów": ABC ochrony własności intelektualnej i przemysłowej - czyli co każdy student wiedzieć powinien.

Biuro Karier PW i Studencka Sieć Aniołów Biznesu zapraszają na bezpłatne szkolenie: „Spotkanie z Aniołami Biznesu”.

09/11/2011 10:04 pm
17/11/2011 10:17 pm