IHE / RSS News / PAE news / Ocena N z Ekonomii

Ocena N z Ekonomii

Osoby, z oceną "N" z Ekonomii mogą przystąpić w dniu 24 listopada o godz. 14:15 do pisemnego kolokwium poprawkowego (sala 518, Wydział AiNS, ul. Noakowskiego 18/20, V piętro).

08/11/2012 10:08 am
16/11/2012 10:17 am