IHE / RSS News / PAE news / Nowe przedmioty 2013L

Nowe przedmioty 2013L

Z powodu wprowadzenia nowych specjalności na studiach 2. stopnia (magisterskich) i wynikającej z tego konieczności znacznej zmiany programów konieczne stało się utworzenie nowego toku 2013, na który zarejestrowani zostali wszyscy nowoprzyjęci studenci.

20/02/2013 3:47 pm
28/02/2013 4:17 pm