IHE / RSS News / PAE news / Nieobecność Pani Krystyny Różyckiej

Nieobecność Pani Krystyny Różyckiej

Do wszystkich studentów EMARO, ERASMUSA, eASTANY, EWENTa, innych umów międzynarodowych

Informujemy, że od 9 grudnia 2013 do 7 stycznia 2014 Pani Krystyna Różycka będzie nieobecna w pracy w związku z urlopem.

06/12/2013 1:39 pm
14/12/2013 2:17 pm