IHE / RSS News / PAE news / Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny transport w roku akademickim 2013/2014.

02/07/2014 10:44 am
10/07/2014 11:17 am