IHE / RSS News / PAE news / Maraton z Mechaniki Płynów I dla grup AiR i LiK

Maraton z Mechaniki Płynów I dla grup AiR i LiK

Maraton z Mechaniki Płynów I dla grup AiR i LiK odbędzie się w czwartek 25 stycznia wg następującego harmonogramu:

22/01/2018 9:50 am
30/01/2018 10:18 am