IHE / RSS News / PAE news / Kurs Polskiego Języka Migowego

Kurs Polskiego Języka Migowego

Serdecznie zapraszamy na kurs Polskiego Języka Migowego skierowany do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

14/04/2014 12:03 pm
22/04/2014 12:17 pm