IHE / RSS News / PAE news / Konwersatorium PW - "Challanges in Earth Observation - DLR perspective"

Konwersatorium PW - "Challanges in Earth Observation - DLR perspective"

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zapraszają na Konwersatorium PW - "Challanges in Earth Observation - DLR perspective"

14/04/2017 10:51 pm
22/04/2017 11:17 pm