IHE / RSS News / PAE news / Konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni

Konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni

Studium Języków Obcych uruchomiło konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni. Konsultacje są bezpłatne.

21/11/2016 4:12 pm
29/11/2016 4:17 pm