IHE / RSS News / PAE news / Konstrukcja i Integracja Pł‚atowca

Konstrukcja i Integracja Pł‚atowca

W poniedział‚ek 15 kwietnia br. o godzinie 9.00 odbę™dzie się™ zwiedzanie zakł‚adu EADS PZL Warszawa-Okę™cie ul. Aleja Krakowska 110/114.

12/04/2013 1:26 pm
20/04/2013 2:17 pm