IHE / RSS News / PAE news / Konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe - CSZ PW

Konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe - CSZ PW

W związku z realizacją projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich, na trzymiesięczne wizyty naukowe w ośrodkach partnerów zagranicznych:

22/10/2014 4:11 pm
30/10/2014 3:18 pm