IHE / RSS News / PAE news / Konkurs dla młodych pracowników i doktorantów

Konkurs dla młodych pracowników i doktorantów

Warunki wydziałowego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym w 2011.

10/05/2011 12:29 pm
22/06/2011 8:17 am