IHE / RSS News / PAE news / Kolokwium z Wyposażenia Pokładowego

Kolokwium z Wyposażenia Pokładowego

Dnia 05.09.2016 o godz. 1015 w sali NL151 odbędzie się dodatkowe kolokwium z Wyposażenia Pokładowego.

01/09/2016 9:28 am
09/09/2016 10:17 am