IHE / RSS News / PAE news / Kolokwium poprawkowe z Ekonomii

Kolokwium poprawkowe z Ekonomii

Kolokwium poprawkowe z Ekonomii (dla osób z oceną N i 2,0) odbędzie się w sobotę 22.06. o godz. 8:15 w sali 325 NL.

18/06/2013 12:03 pm
26/06/2013 12:17 pm