IHE / RSS News / PAE news / Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 odbędzie się we wtorek, 13.12.2011 o godzinie 18:15 w sali NL-327.

08/12/2011 3:44 pm
16/12/2011 4:17 pm