IHE / RSS News / PAE news / Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2

Uprzejmie proszę o pilny kontakt wszystkie osoby zainteresowane przeprowadzeniem kolokwium poprawkowego z BIPOL-2.

01/12/2011 8:27 am
09/12/2011 9:17 am