IHE / RSS News / PAE news / Kolokwium poprawkowe z BIPOL-1

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-1

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-1 odbędzie się w poniedziałek, 16.01.2012 o godzinie 16:15 w sali AK.

12/01/2012 5:59 pm
20/01/2012 6:17 pm