IHE / RSS News / PAE news / Kolokwia poprawkowe z Mechaniki Płynów I

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki Płynów I

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki Płynów I (dotyczy wyłącznie studentek/studentów kierunków AiR i LiK, którym do zaliczenia ćwiczeń brakuje zaliczenia jednego kolokwium) odbędą się w poniedziałek 24 kwietnia o godz. 17.15.

11/04/2017 11:21 am
19/04/2017 12:17 pm