IHE / RSS News / PAE news / Kolejny wykład profesora wizytującego

Kolejny wykład profesora wizytującego

Szanowni Studenci/ Dear Students,

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat wykładu prowadzonego przez zaproszonego na Wydział profesora. Szczegóły w załączniku.

We would like to invite you to participate in lectures held by the visiting professor in May. Please see the details in attachment.

24/03/2014 11:12 am
01/04/2014 12:17 pm