IHE / RSS News / PAE news / KARIEROpomocni zapraszają na warsztaty

KARIEROpomocni zapraszają na warsztaty

Biuro Karier zaprasza studentów PW na profesjonalne warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych.

14/10/2013 1:21 pm
22/10/2013 2:17 pm