IHE / RSS News / PAE news / K. Badyda seminarium - spotkanie

K. Badyda seminarium - spotkanie

Zapraszam swoich wszystkich dyplomantów (obecnie realizujących prace) na spotkanie w dniu 29.01.2013 o godz. 10.00 do sali 410a w ITC PW.

Prośba o przygotowanie (około 15 minutowych) prezentacji prac.

24/01/2013 2:08 pm
01/02/2013 3:17 pm