IHE / RSS News / PAE news / Informatyka I

Informatyka I

Kolokwium z Informatyki I zostaje przeniesione na dzień 25.11.2016, sala T1, ITC, godz. 10-12.

16/11/2016 4:10 pm
24/11/2016 4:17 pm